Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

VOGELSANG - Συστήματα Συλλογής-Διαχείρισης Υγρών & Στερεών

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΛΟΒΟΥ

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

Εκτός από τις αντλίες κενού η Vogelsang παράγει ειδικά συστήματα λεπτού διαμερισμού (disintegration), μεμονωμένα, ή σε συνδυασμό με αντλίες λοβού, για τον τρεμαχισμό, την άλεση στερεών και την περαιτέρω προώθηση τους. Τα συστήματα αυτά βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές βιομηχανίες, όπως:

  • στην Βιομηχανία Τροφίμων (συστήματα Τεμαχισμού & ¨Αλεσης για την επεξεργασία οργανικών πριν από την διακίνηση τους απο αντλίες), σφαγεία, ορνιθοτροφεία κ.τ.λ
  • Σε συστήματα Χώνευσης και Βιοαερίου (αντλίες διακίνησης και επεξεργασίας ιλύος ,και συστήματα επεξεργασίας ιλύος για την αποτελεσματικότερη παραγωγή βιοαερίου).
  • Σε αλεστικά συστήματα στερεών, ανάντη αντλιοστασίων αποχέτευσης, για την προστασία αντλιών
  • Για την διανομή κοπριάς σε υγρή μορφή, σε αγροτικές καλλιέργειες 

Η φιλοσοφία ''engineered to work''  της Vogelsang διασφαλίζει την ταχεία απόσβεση της επένδυσης, και την ασφαλή, μακροχρόνια λειτουργία του εξοπλισμού, και μάλιστα με προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, κατασκευαζόμενα με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλ

 

 
ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ

 

 

 
 
SSL Certificates