Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

VOGELSANG: Αναρρόφηση Λυμάτων & Σεντινόνερων (Μαρίνες)

Σταθμοι Αναρρόφησης Λυμάτων & Πετρελαιοειδών σε Μαρίνες (Pump-outs)

 

Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία. 2000/59/EK όλες οι Λιμενικές εγκαταστάσεις υποχρεούνται να διαθέτουν συστήματα συλλογής και απομάκρυνσης των Λυμάτων και των Πετρελαιοειδών Καταλοίπων (bilge water) από τα σκάφη και από τα Κτίρια με εμπορικές χρήσεις (εστιατόρια, καταστήματα ή ξενώνες)

Η κατασκευή δικτύων αποχέτευσης συμβατικού τύπου, με βαρύτητα, σε Μαρίνες, Αλιευτικά Καταφύγια και σε άλλες Λιμενικές εγκαταστάσεις δεν αποτελούν πρόσφορη λύση, λόγω της γειτνίασης με την θάλασσα, και της ανάγκης απευθείας αναρρόφησης (Suck-outs) των ακαθάρτων από τα ιδιωτικά σκάφη

Η Εταρεία Flovac παρέχει λύσεις με ολοκληρωμένα δίκτυα Κενού σε μεγάλες Μαρίνες και Λιμενικές εγκαταστάσεις, στις οποίες συνυπάρχουν εμπορικές εφαρμογές, επίσης [εστιατόρια, μπάρ, εμπορικά καταστήματα κ.τ.λ]. Σε μικρού και μεσαίου μεγέθους Μαρίνες τα συστήματα της  Vogelsang παρέχουν επαρκείς και οικονομικές λύσεις, δοκιμασμένες παγκοσμίως.

Ειδικότερα για τις Μαρίνες τα συστήματα της Vogelsang παραδίδονται ως μονάδες έτοιμες προς εγκατάσταση και άμεση χρήση, και εχουν μελετηθεί για λειτουργία σε θαλάσσιο περιβάλλον, την σύνδεση με τα ιδιωτικά σκάφη, την προσαρμογή στα συστήματα ελέγχου και χρεώσης πελατών, την ταυτόχρονη διαχείριση λυμάτων και πετρελαιοειδών, και την εύκολη χρήση απο τον λειτουργό της Μαρίνας ή τους πελάτες.

Η Χ.Γκερπινής ΑΒΕΕ παρέχει πλήρη Τεχνική υποστήριξη σε Μελετητικά Γραφεία, Εργολήπτες και τελικούς πελάτες για τον σχεδιασμό, την επιλογή και την εγκατάσταση των συστημάτων της Vogelsang.

Πελατολόγιο Συστημάτων Vogelsang Αναρρόφησης λυμάτων σε Μαρίνες (2017) 
  • η Μαρίνα του Ξενοδοχείου ΣΑΝΗ (Χαλκιδική),
  • Η Μαρίνα του Ξενοδοχείου Mirraggio (Χαλκιδική)
  • η Μαρίνα Κλεοπάτρα (Άκτιο),
  • η Μαρίνα Ρόδου 
  • η Μαρίνα Νάξου
  • η Μαρίνα Λεμεσού (Κύπρος)

Για τα έτη 2017-2018 έχει ήδη προγραμματισθεί η τοποθέτηση συστημάτων Vogelsang σε τρεις τουλάχιστον νέες Μαρίνες.

Οι τυποποιημένες Μονάδες Vogelsang αναρρόφησης Λυμάτων σε Μαρίνες, είναι τεσσάρων τύπων:
  • Μεμονωμένες (Standalone), αυτόνομες αντλητικές μονάδες αναρρόφησης Pierpumps S160, SB160, με μία ή δύο αντλίες, στις οποίες προσεγγίζουν τα σκάφη για την παράδοση λυμάτων και πετρελαιοειδών. Βλέπε Εμπορικό Έντυπο PierPumps, Vogelsang [αγγλ.]
  • Μεγαλύτερες Κεντρικές Μονάδες δύο Αντλιών, Central Double Pumpstations, για την κατασκευή μικρών δικτύων κενού, με περισσότερα σημεία αναρρόφησης. Εφαρμόζεται εκτεταμένα επίσης σε Σιδηροδρομικούς Σταθμούς.​
  • ​Φορητές Μονάδες Συλλογής Λυμάτων από Σκάφη
  • Ηλεκτροκίνητα Οχήματα Συλλογής Λυμάτων από Σκάφη και Σιδηροδρομικούς Σταθμούς
 

 

 

 

 

 

 

2017

SSL Certificates