Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

FLOVAC: Αποχέτευση με Κενό (Αστικά Δίκτυα) » Συστήματα Επιτήρησης Δικτύων Κενού

Συστήματα Επιτήρησης και Ελέγχου Δικτύων Αποχέτευσης με Κενό

H Flovac προσφέρει δύο λύσεις για την παρακολούθηση, αλλά και τον έλεγχο, δικτύων αποχέτευσης με Κενό:  Καλωδιακά όσο και Ασύρματα δίκτυα. 

Η επιτήρηση αφορά την παρακολούθηση:

 1. Της λειτουργίας της βαλβίδας κενού (on/off/κύκλοι λειτουργίας)
 2. Της στάθμης των λυμάτων στον θάλαμο συλλογής λυμάτων
 3. την παρακολούθηση της στάθμης του κενού, σε επιλεγμένα σημεία

Ο έλεγχος αφορά την:

 1. Την απομεμακρυσμένη [από την Κεντρική μονάδα στο Αντλιοστάσιο] εκκίνηση βαλβίδων κενού, αν είναι απαραίτητο. 
 2. Την αυτόματη εισαγωγή αέρα στο δίκτυα, στην περίπτωση αστάθειας ή πλημμύρισης του δικτύου
 3. ποικιλλία άλλων λειτουργιών  

Ο Κεντρικός Σταθμός, στο Αντλιοστάσιο, συλλέγει όλα τα δεδομένα από το πεδίο και τα κατηγοριοποιεί σε βάσεις δεδομένων, παρέχοντας

 1. Στατιστικά Στοιχεία για την λειτουργία των βαλβίδων κενού στο πεδίο
 2. Μηνύματα σφάλματος (alarm), σε επιτόπια οθόνη του συστήματος SCADA, αλλά και μέσω SMS/GPRS σε συνεργεία συντήρησης
 3. Δυνατότητα απομεμακρυσμένης παρακολούθησης και επέμβασης, μέσω του διαδικτύου

Επίσης στον Κεντρικό Σταθμό παρακολουθούνται και ελέγχονται όλες οι λειτουργίες του αντλιοστασίου, ειδικότερα [αλλά όχι αποκλειστικά]

 1. Στάθμη λυμάτων στην δεξαμενή κενού
 2. Λειτουργία των αντλιών κενού και λυμάτων
 3. Λειτουργία αντλιών υγρών θαλάμων, σε μικτά συστήματα κενού και βαρύτητας

Στην περίπτωση περισσότέρων του ενός αντλιοστασίων, αυτά συνδέονται ασύρματα ή μέσω web σε δίκτυο ευρείας ζώνης, το οποίο μπορεί επίσης να καλύψει και την Μονάδα Βιολογικού Καθαρισμού

Όλα τα συστήματα Επιτήρησης και ελέγχου Δικτύων Κενού της Flovac είναι αμφίδρομης επικοινωνίας, μεταξύ πεδίου και αντλιοστασίου, και λειτουργούν με ασφαλή πρωτόκολλα έναντι παρεμβολών, και εξωτερικών απειλών.

 

 

 

SSL Certificates