Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

FLOVAC: Αποχέτευση με Κενό (Αστικά Δίκτυα) » Βαλβίδα Κενού Flovac

 

Βαλβίδα Κενού 3'' 

Η βαλβίδα Κενού (Vacuum Valve) F-080,3’’, της Flovac είναι Βαλβίδα τύπου εμβόλου. H πραγματική διάμετρος διέλευσης των λυμάτων είναι d = 78 mm.  Η βαλβίδα ενεργοποιείται για άνοιγμα πνευματικά (δεν απαιτεί ηλεκτροδότηση), με την βοήθεια του κενού, και υποβοηθείται – για το κλείσιμο- από ελατήριο.  Η ονομαστική παροχή της βαλβίδας  σε ενα δίκτυο με σωστή αναλογία αέρα νερού είναι τα 2.2 l/sec (7.5 m3/hr).

Η βαλβίδα είναι διαμορφωμένη ώστε το κενό στο σύστημα αποχέτευσης να διασφαλίζει την απόλυτη στεγανότητα της βαλβίδας, σε κλειστή θέση. Το έμβολο και ο άξονας του εμβόλου είναι πλήρως απομονωμένα από την ροή λυμάτων, όταν η βαλβίδα είναι ανοικτή.Η διάταξη αυτή είναι κατάλληλα σχεδιασμένη ώστε να υπερνικά όλες τις δυνάμεις στεγανοποίησης, και να επιτυγχάνεται πλήρες άνοιγμα της βαλβίδας χρησιμοποιώντας την πίεση κενού από τα κατάντη της βαλβίδας.

Ο άξονας της βαλβίδας είναι εφοδιασμένος με ελαστομερή δακτύλιο στεγανοποίησης, για να ελαχιστοποιηθεί η εισροή λυμάτων στον κατώτερο θάλαμο. Ο κατώτερος θάλαμος   περιλαμβάνει διάταξη αποστράγγισης η οποία, με κάθε κύκλο λειτουργίας της βαλβίδας, επιτρέπει την απορρόφηση των λυμάτων που ενδεχομένως έχουν διαρρεύσει από την διάταξη στεγανοποίησης, από το δίκτυο κενού.Η γραμμή τροφοδοσίας κενού προς τον ελεγκτή (controller) της βαλβίδας περιλαμβάνει θάλαμο εκτόνωσης, εφοδιασμένο με διπλή βαλβίδα αντεπιστροφής.

Όλα τα υλικά κατασκευής της βαλβίδας και της μονάδας ελέγχου είναι ανθεκτικά έναντι χημικής προσβολής, από τα λύματα. Η βαλβίδα και ο ελεγκτής   είναι κατασκευασμένα για απόλυτη στεγανότητα και ασφαλή λειτουργία ακόμα και όταν ευρίσκονται βυθισμένα σε λύματα, ιλύ και νερό.

Όλες οι συνδέσεις της Βαλβίδας μέσω σωληνίσκων είναι χρωματικά κωδικοποιημένες για να αποφεύγονται σφάλματα κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών συντήρησης

Μονάδα Ελέγχου Βαλβίδας Κενού (Controller)

Η βαλβίδα είναι εξοπλισμένη με ελεγκτή (Controller) η λειτουργία του οποίου επιτυγχάνεται με μόνη πηγή ενέργεια την ατμοσφαιρική πίεση και την πίεση κενού στα κατάντη, και δεν απαιτείται ηλεκτρική ή άλλης μορφής ενέργεια προς τούτο.

Ο ελεγκτής μπορεί, δεχόμενος την πίεση κενού κατάντη της βαλβίδας, να την μεταβιβάζει στον θάλαμο ενεργοποίησης της βαλβίδας και να επιτυγχάνει το πλήρες άνοιγμά της.

Ο ελεγκτής   μπορεί να διατηρεί την βαλβίδα πλήρως ανοικτή και σε προκαθορισμένο, επιλεγόμενο χρόνο, με εύρος 1-21sec. Μετά τον χρόνο αυτό ο ελεγκτής   μπορεί να επιτρέπει την είσοδο αέρα ατμοσφαιρικής πίεσης στον θάλαμο ενεργοποίησης και να επιβάλλει το στεγανό κλείσιμο της βαλβίδας, με την βοήθεια και του ελατηρίου. Η αναλογία αέρα-νερού μπορεί με τον τρόπο αυτό να ρυθμισθεί στο πεδίο, για προσαρμογή του φρεατίου στις τοπικές ανάγκες. Για την ενεργοποίηση του ελεγκτή απαιτείται ένα ελάχιστο κενό ύψους  125-150mm.

Αισθητήριο Βαλβίδας Κενού

Η βαλβίδα συνοδεύεται από αισθητήριο όργανο αποτελούμενο από ένα σωλήνα PVC 63μμ με μήκος προσαρμοσμένο στις ανάγκες της εγκατάστασης, και ένα διαφανή σωληνίσκο συνδεδεμένο με τον σωλήνα PVC μέσω κατάλληλου πώματς. Όταν το επίπεδο λυμάτων φθάσει στα περίπου 15cm από τον πυθμένα του σωλήνα ο παγιδευμένος αέρας ενεργοποιεί τον ελεγκτή, ο οποίος με την σειρά του ανοίγει την βαλβίδα

Standard και Προαιρετικός Εξοπλισμός Βαλβίδας Κενού

α/α STANDARD ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
1 Σώμα Βαλβίδας Κενού και βάση Controller Contollers ειδικών εφαρμογών
2 Controller Μέρη τηλεχειριζόμενης βαλβίδας
3 Σωληνίσκοι εντολής (έγχρ.) Πλωτήρας Στάθμης Λυμάτων στο φρεάτιο
3 Μαγνήτης Παρακολούθησης Εμβόλου Μέρη συστήματος τηλε-επιτήρησης (SCADA)
4 Αισθητήριος Σωλήνας 1.2m, 18mm, διαφανής Μαχαιρωτές Δικλείδες απομόνωσης (PVC)
5 Πώμα PVC για σύνδεση με αισθητήριο σωλήνα Ολισθαίνων Σύνδεσμος PVC-PE
6 Βαλβίδα αερισμού Πλάκα απομεμακρυσμένης ανάρτησης Controller
7 Συνδετικά ευρείας διαμέτρου (2τεμ.) Μικροεξαρτήματα φίς
8 Λοιπά μικροεξαρτήματα  

 

Τεχνικα Βοηθήματα για την Βαλβίδα Κενού

  1. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βαλβίδας Κενού Flovac
  2. Προτεινόμενη Τεχνική Προδιαγραφή Βαλβίδας Κενού Flovac

V2/10.17

SSL Certificates