Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

FLOVAC: Αποχέτευση με Κενό (Αστικά Δίκτυα)

  

Αποχέτευση με Κενό (Vacuum Sewage)

Η Αποχέτευση με κενό, αντί της συμβατικής Αποχέτευσης με Δίκτυα Βαρύτητας, είναι η ιδανική εναλλακτική μέθοδος  όταν παρουσιάζονται ανυπέρβλητες σχεδιαστικές και κατασκευαστικές δυσκολίες καθώς και υπερβάσεις κόστους με τον κλασσικό, συμβατικό σχεδιασμό με βαρύτητα.Τα Δίκτυα Κενού κατασκευάζονται ταχύτατα και οικονομικά σε μικρό βάθος (80-150cm), τυπικά με σωλήνες Πολυαιαθυλενίου 10 ή 16 ατμ, είναι απόλυτα στεγανά σε διαρροές και οσμές, και λειτουργούν χωρίς προβλήματα, όταν η εγκατάσταση γίνει σύμφωνα με τους Κανονισμούς (EN 16932-3). Η Τεχνολογία Κενού είναι δοκιμασμένη με επιτυχία τα τελευταία 35 χρόνια. Η Flovac, η οποία λειτουργεί με ένα Δίκτυο Αντιπροσώπων σε όλο τον κόσμο, και κατασκευάζει και διανέμει τον βασικό εξοπλισμό του δικτύου κενού, (Βαλβίδα Φρεάτια Κενού, Αυτοματισμοί και συστήματα SCADA).
 
Έργα στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένες περίπου 4000 βαβίδες Κενού και 20 αντλιοστάσια κενού διαφόρων μεγεθών

 • Μαρίνα Φλοίσβου: Αθηνά ΑΤΕ ΑΤΕ, Χ.Γκερπινής ΑΒΕΕ, 2003
 • Φούρκα Χαλκιδικής: Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ, 2008
 • Ποσείδι Χαλκιδικής (Κατασκηνώσεις): Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ, 2008
 • Μαρίνα Πάτμου: Χ. Γκερπινής ΑΒΕΕ, 2009
 • Δήμος Δέλτα, Χαλάστρα: Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ, 2012 
 • Ανατολικό, Χαλάστρα: Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ 2013
 • Πλατύ Ημαθίας: Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ, 2014
 • Κύμινα-Μάλγαρα: Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ, 2014
 • Μητρούσι & Σκούταρι Σερρών: Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ, 2014
 • Επέκταση Μαρίνας Φλοίσβου: Αρχικον ΑΤΕ, Χ. Γκερπινής ΑΒΕΕ 2015,
 • Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης:  Λατομική ΑΤΕ, Flovac Hellas, 2019

Τεχνική Υποστήριξη

Η Χ. Γκερπινής ΑΒΕΕ, (ως ''Flovac Hellas'' από το 2019), έχει ήδη 20ετή εμπειρία και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις σχεδιασμού, προμήθειας και Εφαρμογής Συστημάτων Κενού, υποστηρίζοντας πλήρως συνεργαζόμενα Μελετητικά Γραφεία και Εργοληπτικές Επιχειρήσεις. Επίσης συνεισφέρει στην υλοποίηση του συνόλου του έργου, σε συνεργασία με Τεχνικές Εταιρείες. Στην Βόρεια Ελλάδα ο σχεδιασμός, η μελέτη και η κατασκευή δικτύων Κενού με συστήματα Flovac υλοποιούνται από την Μηχανική Περβάλλοντος Α.Ε
 

Πώς λειτουργεί το Δίκτυο Κενού

Το Δίκτυο αγωγών κενού κατασκευάζεται τυπικά με αγωγούς HDPE ή PVC, διαμέτρων 110 έως 250mm , τοποθετημένους με πριονωτό πρoφίλ. Στο δίκτυα διατηρείται υποπίεση, κυμαινόμενη σε ελεγχόμενα όρια με την βοήθεια αντλιών Κενού στο Αντλιοστάσιο Κενού.Ένα Φρεάτιο υποδοχής λυμάτων με βαρύτητα τοποθετείται ανά 2-4 οικίες. Το φρεάτιο είναι εφοδιασμένο με την Βαλβίδα Κενού 3’’ της Flovac η οποία λειτουργεί χωρίς ρεύμα. Οταν η Στάθμη των λυμάτων υπερβεί ένα προεπιλεγόμενο επίπεδο η βαλβίδα ανοίγει αυτόματα και διοχετεύει τα λύματα στο δίκτυο .κενού ,εισάγοντας ταυτόχρονα μικρή ποσότητα αέρα για την προώθηση.

Τα λύματα φθάνουν στο Αντλιοστάσιο και αποθηκεύονται προσωρινά σε μία Δεξαμενή κενού, από την οποία καταθλίβονται στην συνέχεια, με αντλίες λυμάτων, προς τον πλησιέστερο αποδέκτη (δίκτυο βαρύτητας ή Μoνάδα Βιολογικού Καθαρισμού)Η διαδικασία ελέγχεται προαιρετικά μέσω συστήματος SCADA και η παρακολούθηση της λειτουργίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφωνικής γραμμής από μακρυά (από τα Γραφεία της Κοινότητας ή ακόμα και το σπίτι του Διαχειριστή του Συστήματος) ή μέσω του Internet.

Η διαδικασία ελέγχεται προαιρετικά μέσω συστήματος SCADA και η παρακολούθηση της λειτουργίας μπορεί να γίνει μέσω τηλεφωνικής γραμμής από μακρυά (από τα Γραφεία της Κοινότητας ή ακόμα και το σπίτι του Διαχειριστή του Συστήματος) ή μέσω του Internet.

Εφαρμογές Κενού

Τυπικά η αποχέτευση με βαρύτητα μειώνει το κόστος κατασκευής σε επίπεδα εδάφη με υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, επιταχύνει την κατασκευή σε ποσοστό περίπου 50%, και περιορίζει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά την διάρκεια της κατασκευής. Μερικές από τις τυπικές εφαρμογές της αποχέτευσης με κενό είναι:

 1. Δίκτυα αποχέτευσης σε επίπεδο πόλης
 2. Αραιοκατοικημένες και απομεμακρυσμένες Κοινότητες
 3. Υψηλός υδροφόρος ορίζοντας
 4. Βραχώδη εδάφη
 5. Μαρίνες (παραλαβή λυμάτων σκαφών)
 6. Αρχαιολογικοί Τόποι
 7. Camping και Τουριστικές Περιοχές
 8. Σιδηροδρομικοί Σταθμοί, Αεροδρόμια
 9. Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 10. Μικτά δίκτυα βαρύτητας και κενού

Εξοπλισμός Δικτύων Κενού

Βασικά μέρη του δικτύου κενού είναι

 • Βαλβίδα Κενού,
 • τα Φρεάτια Συλλογής Λυμάτων με την βαλβίδα κενού
 • Το αντλιοστάσιο Κενού
 • το δίκτυο κενού και τα εδικά τεμάχια του δικτύου
 • το σύστημα τηλεεπιτήρησης  του δικτύου και του αντλιοστασίου Κενού (Scada)

Ο Ηλεκτρο-Μηχανολογικός Εξοπλισμός του Αντλιοστασίου Κενού (Δεξαμενή κενού, Αντλίες Κενού, Αντλίες Εκβολής, Πίνακας Ελέγχου, SCADA) μπορεί να παραδοθεί έτοιμος, συναρμολογημένος σε μεταλλική βάση με πέδιλα, και να αποτεθεί με την βοήθεια Γερανού στο Κτίριο του Αντλιοστασίου. Η εγκατάσταση του δικτύου, τυπικά κατασκευασμένου από σωλήνες HDPE PE100 PN10-16, απαιτεί ειδική εμπειρία και ιδιοκατασκευαζόμενα ειδικά τεμάχια

 

2020

 

 

                                                  

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSL Certificates