Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

ECOTECHNIC: Ελαιοδιαχωριστές, Λιποσυλλέκτες, Διαχείριση Ομβρίων

Ελαιοδιαχωριστές και διαχείριση Ομβρίων και Λιπών

Η ΕcoTechnic παρέχει μία μεγάλη ποικιλία λύσεων για  τον διαχωρισμό νερού και  ομβρίων από φερτάελαιώδη, πετρελαιοειδή προϊόντα, λίπη και άλλα επιβλαβή στερεά. αποδίδοντας έτσι το νερό καθαρό και απηλλαγμένο από  ουσίες που μολύνουν το περιβάλλον, σε φυσικούς αποδέκτες

Τα προϊόντα της ecoTechnik καλύπτονται στην πλειοψηφία τους από Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας και ευρίσκουν ευρεία εφαρμογή σε:

  • Λιμενικές Εγκαταστάσεις,
  • Μαρίνες και Αλιευτικά Καταφύγια,
  • Βιομηχανίες Πετρελαιοειδών, τροφίμων, και χημικών,
  • Πλυντήρια Αυτοκινήτων,
  • Έργα Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
  • Μονάδες Εστίασης,
  • ιδιωτικές εγκαταστάσεις

Κατηγορίες Προϊόντων EcoTechnik

Διαχωριστές Πετρελαιοειδών-Ελαιοειδών Καταλοίπων

Υπερεδάφιοι, και Υπεδάφιοι

Για χημική βιομηχανία, Μαρίνες, Βιομηχανία Πετρελαιοειδών, Σταθμούς Ανεφοδιασμού Καυσίμων 

    Υπερεδάφιοι: Για εγκατάσταση επί του εδάφους, υπέργεια ή υπόγεια 

Ecoline-a:  

Πλαστικοί Διαχωριστές, από HDPE

Υπερεδάφιοι: Για εγκατάσταση , επί του εδάφους, υπέργεια ή υπόγεια 

EcoTop 

Διαχωριστές από ανοξείδωτο χάλυβα. 

Υπεδάφιοι Για εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση, κάτω από το φυσικό έδαφος, σε φρεάτιο απο προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

EcoLine-b  

Διαχωριστές από Ανοξείδωτο Χάλυβα

Διαχωριστές Πετρελαιοειδών-Ελαιοειδών Καταλοίπων σε συνδυασμό με κατακράτηση στερεών

Για βιομηχανίες πετρελαιοειδών, Σταθμούς Ανεφοδιασμού Καυσίμων 

Υπεδάφιοι Για εγκατάσταση κάτω από το φυσικό έδαφος, σε φρεάτιο απο προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

EcoSep

Για μικρές μονάδες. Κατακράτηση στερεών σε πρόσθετο φρεάτιο. Μηχανισμός Oil Spill Control

Υπεδάφιοι Για εγκατάσταση κάτω από το φυσικό έδαφος, σε φρεάτιο απο προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

EcoSep XL Για μεγάλες Εγκαταστάσεις. Κατακράτηση στερεών σε πρόσθετο φρεάτιο. Μηχανισμός Oil Spill Control

Λιποσυλλέκτες

Παγίδευση λιπων σε μονάδες εστίασης 

      EcoGrease - a        

Για παροχές παροχές 2-10 l/s 

Κατακράτηση στερεών και βαρέων μετάλλων στα Όμβρια

 

Υπεδάφιος. Για εγκατάσταση κάτω από το φυσικό έδαφος, σε φρεάτιο απο προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

EcoStorm

Για την κατακράτηση αιωρούμενων στερεών (sediments) σε όμβρια νερά, 

Υπεδάφιος: Για εγκατάσταση κάτω από το φυσικό έδαφος, σε φρεάτιο απο προκατασκευασμένο σκυρόδεμα

EcoStorm+

400,1000 (γενικά),1000 (αρχή λειτουργίας),1500

Για την κατακράτηση αιωρούμενων στερεών KAI ρυπαντών σε όμβρια νερά, 

Ειδικά Εξαρτήματα Ελαιοδιαχωριστών και Συστημάτων αποτροπής ρύπανσης

Automatic Oil Draw-off Device  ADD Σύστημα Αυτόματης Συλλογής και μεταφοράς λαδιού σε δοχείο (patent)
Ηλεκτρονική Μονάδα EcoWarn Αισθητήριο Στάθμης Λαδιού και προεiδoποίησης (οπτικό/ακουστικό alarm)
Βαλβίδα διακοπής ροής πετρελαιοειδών για αποτροπή ρύπανσης

EcoStop

Εγκατάσταση DN100,DN150,DN200

 

 

 

 

 

 
 

 

SSL Certificates