Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

FLOVAC: Αποχέτευση με Κενό (Αστικά Δίκτυα) » Συστήματα Επιτήρησης & Ελέγχου Δικτύων Κενού » Καλωδιακά Συστήματα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ενσύρματα (καλωδιακά) συστήματα Επιτήρησης και Ελέγχου Δικτύων Αποχέτευσης με Κενό της Flovac λειτουργούν με το πρωτόκολλο Modbus, το οποίο εξασφαλίζει ταχύτητα επικοινωνιών και ασφάλεια έναντι παρεμβολών και υποκλοπών.

 

Το Πρωτόκολλο Modbus επιτρέπει αμφίδρομη επικοινωνία ,μεταξύ πεδίου και αντλιοστασίου. Συνεπώς, εκτός από τις τυπικές διεργασίες μεταφοράς δεδομένων για την λειτουργία των βαλβίδων στο πεδίο, παρέχει την δυνατότητα απομεμακρυσμένου Ελέγχου Βαλβίδων Κενού, αλλά και άλλων στοιχείων του δικτύου, όποτε αυτό είναι απαραίτητο. Μία τυπική εφαρμογή απομεμακρυσμένου ελέγχου είναι η αυτόματη εισαγωγή αέρα στο δίκτυο κενού

Για την εφαρμογή χρησιμοποιείται τυπικά πολύκλωνο καλώδιο ανοπτημένου χαλκού, θωρακισμένο με γαλβανισμένο χάλυβα , με επικάλυψη pvc και εξωτερική μόνωση από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (XLPE) , τυπικά 7x1.5 mm2 ή 2,5mm2. Ο τύπος αυτός του καλωδίου επιτρέπει διακλαδώσεις με την χρήση 2 κλώνων, εφ΄όσον η διακλάδωση γίνει στο στεγανό κουτί διακλάδωσης

Σε ένα τέτoιο σύστημα παρακολούθησης της λειτουργίας του κενού:

Σε κάθε φρεάτιο βαλβίδας κενού ενσωματώνεται συσκευή (module) του συστήματος επιτήρησης, απόλυτα στεγανή [ΙΡ67] η οποία

  1. Δέχεται το καλώδιο από το προηγούμενο φρεάτιο και το εξάγει προς το επόμενο
  2. Συνδέεται μέσω καλωδίου με τον μαγνητικό αισθητήρα, τον ενσωματωμένο στην βαλβίδα κενού, ο οποίος παρακολουθεί την κίνηση του εμβόλου (on/off)
  3. Συνδέεται προαιρετικά με τον αισθητήρα στάθμης των λυμάτων στον θάλαμο συλλογής λυμάτων του φρεατίου

Για την ασφάλεια του σήματος χρησιμοποιούνται ενισχυτές σήματος (αναμεταδότες, ''repeaters) ανά 1200m δικτύου, οι οποίοι συνδέονται με το καλώδιο σε υπαίθριο ερμάριο αππό ανοξείδωτο χάλυβα, εδραζόμενο σε βάση από σκυρόδεμα. 

Περισσότερα του ενός Αντλιοστάσια Κενού μπορούν να συνδεθούν μέσω web ή ασύρματα, σε ένα κοινό δίκτυο

Η προσθήκε της Μονάδας Απομεμακρυσμένης Επιτήρησης επιτρέπει την παρακολούθηση και τον έλεγχο των λειτουργιών του δικτύου και του Αντλοστασίου από οποιοδήποτε απομεμκαρυσμένο σημείο, ή μέρος του κόσμου

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

    

 
 

 

 

 
 
SSL Certificates