Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

FLOVAC: Αποχέτευση με Κενό (Αστικά Δίκτυα) » Συστήματα Εισαγωγής Αέρα

FLOVAC: Συστήματα Αυτόματης εισαγωγής αέρα σε δίκτυα Κενού

Τα συστήματα αποχέτευσης με κενό της Flovac είναι συστήματα αυτόματης ανάκτησης στην περίπτωση ''πλημμύρισης'' του δικτύου κενού. Πλημμύριση στο δίκτυο κενού μπορεί να συμβεί στην περίπτωση έκτακτων μεγάλων παροχών, ή σε άλλες ειδικές συνθήκες. Όταν το δίκτυο κενού πλημμυρίσει η συνέχεια του κενού μέχρι το αντλιοστάσιο διακόπτεται και τα λύματα δεν προωθούνται. Στις συνθήκες αυτές είναι αναγκαία η χειροκίνητη ή αυτόματη εισαγωγή αέρα στο δίκτυο.
Ο σχεδιασμός των δικτύων κενού με συστήματα Flovac επιτρέπει την αυτόματη εισαγωγή αέρα, όταν η στάθμη κενού μειωθεί, πέρα από ένα προεπιλεγμένο επίπεδο πίεσης.
 
Η διαδικασία αυτή εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας και ελέγχου του συστήματος επιτήρησης του δικτύου κενού, και  υλοποιείται ως εξής:
  1. Η στάθμη κενού παρακολουθείται από αναλογικά αισθητήρια πίεσης, τοποθετημένα σε στρατηγικά σημεία του δικτύου κενού. Το αναλογικό σήμα μετατρέπεται σε ψηφιακό, κλαι καταγράφεται στον Κεντρικό σταθμό του συστήματος επιτήρησης
  2. Στα ίδια, ή σε άλλα σημεία του δικτύου, επιλεγόμενα κατάπιν σχεδιασμού, τοποθετούνται δικλείδες εισαγωγής αέρα, κατά προτίμηση σε πίλαρ
  3. Όταν το κενό παραμείνει χαμηλό για περισσότερο από ένα επιτρεπτό χρόνο, το σύστημα επιτήρησης ελέγχει αν η στάθμη του κενού στο αντλιοστάσια είναι εντός του επιτρεπτού εύρους λειτουργίας. Εάν είναι. τότε ενεργοποιεί την βαλβίδα εισαγωγής αέρα για συγκεκριμένο χρονο. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί, μέχρι να αποκατασταθεί ισορροπία στό δίκτυο, και αποκατασταθεί το κενό σε όλο το εύρος του δικτύου
  4. Στην περίπτωση κατά την οποία η στάθμη του κενού στο αντλιοστάσιο είναι εκτός ορίων, το σύστημα επιτήρησης παράγει μηνυμα δυσλειτουργίας (alarm) και, υπό συνθήκες, μπορεί να διακόψει τη λειτουργία των αντλιων κενού και λυμάτων

​Τα συστήματα αυτόματης ανάκτησης του κενού της τεχνολογίας Flovac αποτελούν ουσιώδες στοιχείο ασφάλειας των δικτύων κενού, και διαφοροποιούνται από άλλα συστήματα της αγοράς, τα οποία προτείνουν χειροκίνητους μηχανισμούς εισαγωγής αέρα ή μηχανισμούς που δεν λαμβάνουν υπόψη την στάθμη του κενού στο αντλιοστάσιο

 

SSL Certificates