Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

FLOVAC: Αποχέτευση με Κενό (Αστικά Δίκτυα) » Προϊόντα Flovac » Πλαστικό Φρεάτιο Βαλβίδας Κενού Flovac

Περιγραφή

Πλαστικό Φρεάτιο Βαλβίδας Κενού Flovac Πλαστικό Φρεάτιο Βαλβίδας Κενού Flovac
Πλαστικό Φρεάτιο Βαλβίδας Κενού Flovac

Για την φιλοξενία των βαλβίδων αναρρόφησης και για τη συλλογή των λυμάτων από τους αγωγούς βαρύτητας χρησιμοποιούνται τα φρεάτια της  FLOVAC, από Πολυαιθυλένιο Υψηλής Πυκνότητας, κατασκευασμένο με την μέθοδο περιστροφικής χύτευσης. Τα φεάτια Flovac τείναι  ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες ενός συστήματος αποχέτευσης κενού και  παράγεται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας  και ο κατασκευαστής  είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001.
Το φρεάτιο της FLOVAC μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιεσδήποτε συνθήκες εδάφους και επίσης είναι κατάλληλο και περιοχές που το φρεάτιο δέχεται μεγάλα φορτία (πχ. δρόμοι). Είναι στεγανό και ασφαλές έναντι της άνωσης και εξοπλισμένο με περιλαίμια αποτροπής της επίπλευσης .

Μέχρι 5 (πέντε) αγωγοί βαρύτητας, διαμέτρου 125-200mm,  μπορούν να συνδεθούν με σχεδόν οποιαδήποτε κατεύθυνση με το φρεάτιο, ενώ και το ίδιο το φρεάτιο της FLOVAC μπορεί να διαμορφωθεί για να εξυπηρετεί βαθύτερες συνδέσεις (κάτω από 1,50μ),με προσθήκη ενδιάμεσης επέκτασης.
Η χωρητικότητα του φρεατίου της FLOVAC είναι 350lt

Κατασκευαστικές Λεπτομέρειες

Το φρεάτιο βαλβίδας κενού αποτελείται από 2 θαλάμους και την ενδιάμεση πλάκα διαχωρισμού .Ο άνω θάλαμος περιλαμβάνει 
•    είσοδο 90mm για την σύνδεση της γραμμής κενού, 
•    είσοδο 50 ή 63mm για την προσαγωγή του καλωδίου του συστήματος ελέγχου
•    έξοδο για τον σωληνίσκο αερισμού, 
•    πλαστικό κάλυμμα και περιλαίμια στεγανοποίησης. 
Ο θάλαμος αυτός φιλοξενεί 
•    την δικλείδα απομόνωσης, και τους 2 ελαστικοσυνδέσμους
•    την βαλβίδα κενού, τοποθετημένη οριζόντια, για εύκολη προσέγγιση εκ των άνω
•    την μονάδα ελέγχου (controller) της βαλβίδας κενού, αναρτημένη στην βαλβίδα ή στο τοίχωμα του φρεατίου
•    τις συνδέσεις της με τον σωλήνα αναρρόφησης και το αισθητήριο στάθμης
•     το στεγανό κουτί διακλάδωσης των καλωδίων του συστήματος ελέγχου και τις καλωδιώσεις προς τον αισθητήρα θέσης της βαλβίδας, ως επίσης, κατά περίπτωση, και προς το αισθητήριο στάθμης λυμάτων

Ο άνω και κάτω θάλαμος  διαχωρίζονται με πλάκα κατασκευασμένη από πολυαιθυλένιο, HDPE η οποία αποτρέπει λύματα να εισέλθουν στο θάλαμο της βαλβίδας, εξασφαλίζοντας έτσι ένα καθαρό περιβάλλον για εργασία και περιορισμό των οσμών. Η διαχωριστική πλάκα εφαρμόζεται στεγανά στα τοιχώματα του φρεατίου και φέρει προκατασκευασμένες εισόδους για την διέλευση του εξοπλισμού που οδεύει προς τον θάλαμο συλλογής των λυμάτων. 

Στον κάτω θάλαμο καταλήγουν 
•    ο σωλήνας αναρρόφησης (PVC 90mm) , το ‘άκρο του οποίου διαμορφώνεται με κοπή 450, στραμμένη εσωτερικά, ώστε να μπορεί να απορροφεί και σώματα σχετικά μεγάλου μεγέθους
•    το άκρο του αισθητηρίου σωλήνα πίεσης, τυπικά 4-5cm υπεράνω του άκρου του σωλήνα αναρρόφησης
•    το αισθητήριο στάθμης, κατά περίπτωση

Διάταξη Δικλείδας απομόνωσης
Η βαλβίδα κενού  απομονώνεται από το σύστημα κενού με μία δικλείδα απομόνωσης μαχαιρωτού τύπου, 3’’, κατασκευασμένη από PVC.  Η σύνδεση με τον αγωγό HDPE 90mm και τον σωλήνα αναρρόφησης από PVC 90mm γίνεται μέσω ελαστικοσυνδέσμων ευρείας διαμέτρου, 85-95mm,  τύπου Flexseal. με επικάλυψη από μανδύα ανοξείδωτου χάλυβα Η δικλείδα επιτρέπει απομόνωση της βαλβίδας από το δίκτυο κενού για σκοπούς συντήρησης 
Με αυτό τον τρόπο 
•    περιορίζονται οι επιπτώσεις των κραδασμών κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της βαλβίδας
•    η προσθαφαίρεσης της βαλβίδας είναι ευχερής
•    η συντήρηση σε κάθε βαλβίδα μπορεί να γίνει χωρίς να επηρεάζει τη λειτουργία του συστήματος κενού.    

Προαιρετικές Κατασκευές

Παρακαμπτήρια διάταξη
Η κατασκευή παρακαμπτήριας διάταξης 2’’, για την χειροκίνητη αναρρόφηση λυμάτων από το φρεάτιο, στην περίπτωση βλάβης της βαλβίδας, είναι εφικτή και προσφέρεται στο υπό μελέτη έργο, ωστόσο δεν κρίνεται απαραίτητη στην περίπτωση των βαλβίδων Flovac διότι
•    Αν μεν το κενό παραμένει διαθέσιμο στο δίκτυο, το άνω μέρος της βαλβίδας  αφαιρείται, και η δικλείδα απομόνωσης ενεργοποιείται για την αναρρόφηση του νερού στον άνω θάλαμο .Ο χρόνος που απαιτείται για την διαδικασία αυτή είναι μικρός, σε σχέση με την χωρητικότητα του φρεατίου και των βαρυτικών αγωγών προσαγωγής των λυμάτων
•    Αν το κενό έχει καταστραφεί, η διάταξη αυτή είναι άνευ νοήματος

Επιθεώρηση του υγρού θαλάμου
Για την προσέγγιση του υγρού θαλάμου του φρεατίου κατασκευάζεται κυκλικό  άνοιγμα  200mm στην διαχωριστική πλάκα, με αφαιρούμενο κάλυμμα.

Δικλείδα εκτόνωσης

Στο διαχωριστικό κάλυμμα τοποθετείται δικλείδα 1’’ με την οποία εκτονώνεται το νερό στην περίπτωση ανύψωσης της στάθμης των λυμάτων στον αγωγό της οικιακής σύνδεσης υπεράνω του διαχωριστικού καλύμματος 

Αποσυμπίεση υγρού θαλάμου

Όταν η στάθμη του νερού ανέρχεται ο αέρας στον υγρό θάλαμο συμπιέζεται. Για την αποσυμπίεση ο θάλαμος αυτός συνδέεται με σωλήνα πολυαιθυλενίου 20mm με το περιβάλλον (παράλληλα με την γραμμή αερισμού της βαλβίδας), ο οποίος καταλήγει σε σφαιρική δικλείδα 3/4’’, ώστε ο χρήστης να μπορεί να αποσυμπιέσει τον θάλαμο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Τοποθέτηση Φρεατίων σε μικρό υψόμετρο
Σε περίπτωση κατά την οποία στα σημεία τοποθέτησης φρεατίων, το υψόμετρο εδάφους δεν υπερβαίνει το 1,20 μέτρα, πάνω από την στάθμη της θάλασσας,  ή/και εμφανίζονται εξαιρετικές δυσχέρειες στην τοποθέτηση του πλαστικού φρεατίου,  ενδέχεται, εναλλακτικά, να  εγκατασταθούν 2 φρεάτια. Τα φρεάτια αυτά θα είναι κατασκευασμένα από σκυρόδεμα εκ των οποίων το ένα θα φιλοξενεί την βαλβίδα αναρρόφησης και το άλλο θα αποτελεί το χώρο συλλογής των λυμάτων.


Καλύμματα του Φρεατίου

Το φρεάτιο θα καλύπτεται από δύο καλύμματα, επιλεγμένα κατά περίπτωση ως εξής:

•    ένα κάλυμμα από PE κατάλληλο για τοποθέτηση σε περιοχές χωρίς κίνδυνο πλημμύρισης και χωρίς κυκλοφορία οχημάτων
•    ή, εναλλακτικά, κάλυμμα από ΡΕ απόλυτα στεγανό, με εσωτερικό δακτύλιο στεγανοποίησης, το οποίο διασφαλίζει στεγανότητα έναντι εισερχομένων υδάτων και ομβρίων
•    και ένα  κάλυμμα χυτοσίδηρο.
Το χυτοσίδηρο κάλυμμα θα είναι, κατά περίπτωση : 
•    Τύπου Β 125, για εγκατάσταση στην κορυφή του θαλάμου ΡΕ σε σημεία που το φρεάτιο δε θα δέχεται μεγάλες πιέσεις (π.χ. πεζοδρόμια)
•    Τύπου D400, για εγκατάσταση σε περιοχή με διαρκή φορτία κυκλοφορίας
Στην δεύτερη περίπτωση θα προστεθεί ένα δαχτυλίδι στήριξης από σκυρόδεμα. 
Το χυτοσίδηρο κάλυμμα και το δαχτυλίδι στήριξης δεν έχουν άμεση επαφή με την κορυφή του θαλάμου για λόγους προφύλαξης του  φρεατίου από τα  φορτία κυκλοφορίας. 
Όπως εμφανίζεται στα σχέδια της Μελέτης αυτής η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του φρεατίου και του χυτοσιδηρού καλύμματος  είναι 50mm. 
 

 
Επόμενο >>
SSL Certificates