Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

SAVA: Μπαλόνια Αποχέτευσης » Μπαλόνια για Έλεγχο Στεγανότητας

SAVA - Μπαλόνια για έλεγχο Στεγανότητας Αποχετευτικών Δικτύων

Οι Έλεγχοι Στεγανότητας των Δικτύων Αποχέτευσης γίνεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ1610, με αέρα ή νερό. Η επιλογή της μεθόδου εξαρτάται από τις συνθήκες, το κόστος του εξοπλισμού και τις απαιτήσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων στην ''τελειωμένη'' εργασία.

Τεχνικά Βοηθήματα Εφαρμογής Ελέγχου Στεγανότητας

  1. Δοκιμασία Ελέγχου Στεγανότητας ΕΝ1610 (Ζητήστε πληροφορίες απο την Εταιρεία μας !)  
  2. Κατάλογος/Τιμοκατάλογος Πλήρων Κίτ Ελέγχου Στεγανότητας μεγάλων αποχετευτικών δικτύων
  3. Έλεγχοι Στεγανότητας σε Κτιριακές εγκαταστάσεις (Μπαλόνια Υδραυλικού)

Έλεγχος Στεγανότητας: Γενικές Πληροφορίες

Για τον έλεγχο στεγανότητας μεταξύ 2 φρεατίων απαιτούνται τυπικά 2 μπαλόνια φραγής τα οποία διογκώνονται στην προβλεπόμενη, για κάθε μέγεθος μπαλονιού, πίεση διόγκωσης. Με το ένα μπαλόνι φράσσεται η έξοδος του αγωγού προς το ένα φρεάτιο, και με το 2ο μπαλόνι φράσσεται η άλλη έξοδος, παρέχεται νερό ή άερας για την πλήρωση του αγωγού, και παρακολουθείται η στάθμη του νερού ή η πίεση του αέρα. 

Ο έλεγχος με αέρα είναι γενικά απλούστερος, δεν απαιτεί μεταφορά και εκκένωση νερού, και απαιτεί οικονομικότερο εξοπλισμό. Ωστόσο, η μέτρηση και η κατάλληλη (αν απαιτείται) παρουσίαση των αποτελεσμάτων απαιτεί πιό ειδικευμένο εξοπλισμό και τεχνογνωσία. Αντίθετα, ο έλεγχος με νερό επιτρέπει την άμεση παρατήρηση των αποτελεσμάτων της δοκιμασίας, με την απλή παρακολούθηση της μεταβολής της στάθμης του νερού σε διαφανή σωλήνα.

Εξοπλισμός SAVA Ελέγχου Στεγανότητας Δικτύων Αποχέτευσης

Για συνήθεις εφαρμογές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οπαιαδήποτε σειρά μπαλονιών της Sava. Συνήθως , για διαμέτρους μέχρι 1000mm χρησιμοποιείται η σειρά των Κυλινδρικών Μπαλονιών ευρείας διαμέτρου (Multisize). Γαι μεγαλύτερες διαμέτρους εφαρμόζονται τα μπαλόνια τύπου ''Μαξιλάρι'' (Pillow Plugs) και τα Κωνικά Μπαλόνια (Cone Plugs). Για κτιριακές εφαρμογές χρησιμοποιούνται τα ειδικά κίτ Μπαλονιών Υδραυλικού (Pulber's Plugs), και για βιομηχανικούς, στενούς χώρους, τα Ελλειπτικά (Elliptic Plugs)

Τυπικά, για τον έλεγχο με αέρα απαιτούνται 2 μπαλόνια χωρίς παρακαμπτήρια διάταξη (by-pass), ενω για τον έλεγχο με νερό είναι απαραίτητη η χρήση ενός απλού μπαλονιού, και ενός με by-pass.

Όμως στους ελέγχους με νερό παρουσιάζεται πολλές φορές το πρόβλημα απομάκρυνσης του αέρα ο οποίος συγκεντρώνεται στο υψηλότερο άκρο του τομέα, μεταξύ 2 φρεατίων. Η SAVA παρέχει ένα πλήρες κιτ δοκιμασίας με νερό ή αέρα, το οποίο συμπεριλαμβάνει - εκτός από τα μπαλόνια -  διατάξεις απομάκρυνσης του αέρα, ταχυσύνδεσμους και άλλα ειδικά τεμάχια, με το οποία απλοποιείται η διαδικασία και αποφεύγονται όλα τα προβλήματα της εφαρμογής. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται και η διάταξη της αντίστοχης εφαρμογής εμφανίζονται στα διπλανά σχήματα

 

 

 

 

 

 

SSL Certificates