Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

ECOTECHNIC: Ελαιοδιαχωριστές, Λιποσυλλέκτες, Διαχείριση Ομβρίων » Διαχωριστές Πετρελαιοειδών, Υπεδάφιοι » EcoLine-b: Υπεδάφιοι Ελαιοδιαχωριστές από ανοξ. χάλυβα

Περιγραφή

EcoLine-b: Υπεδάφιοι Ελαιοδιαχωριστές από ανοξ. χάλυβα
EcoLine-b: Υπεδάφιοι Ελαιοδιαχωριστές από ανοξ. χάλυβα EcoLine-b: Υπεδάφιοι Ελαιοδιαχωριστές από ανοξ. χάλυβα EcoLine-b: Υπεδάφιοι Ελαιοδιαχωριστές από ανοξ. χάλυβα
EcoLine-b: Υπεδάφιοι Ελαιοδιαχωριστές από ανοξ. χάλυβα

Ο ελαιοδιαχωριστής ecoLine-b είναι υπεδάφια (below grade) μονάδα διαχωρισμού ελαιωδών και πετρελαιοειδών, σχεδιασμένη για να διαχωρίζει μη γαλακτωματοποιημένα ελαφρά υγρά ή υγρά με χαμηλή διαλυτότητα στο νερό, με ειδικό βάρος μικρότερο του 0.95 (βενζίνη, ντήζελ, θερμαντικά έλαια και άλλα ορυκτά έλαια) από την εκροή συστημάτων παραγωγής και επεξεργασίας.

Για την λειτουργία της Μονάδας δεν απαιτείται τροφοδοσία ισχύος.

Δέχεται προαιρετικά την Ηλεκτρονική Μονάδα ecoWarn (έλεγχος στάθμης πετρελαιοειδών), εναλλακτικά δε την μονάδα ADD (Automatic Drawoff Device), για την αυτόματη απομάκρυνση των πετρελαιοειδών σε άλλη δεξαμενή συλλογής.

Η μονάδα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και Πολυαιθυλένιο , κατασκευάζεται δε σε 3 μεγέθη:

 

Τυποποίηση Μονάδων ecoLine-b

 1. ecoLine -b NS03, για παροχή 3 l/s, με διαστάσεις 1000x300x520 mm3, κατάλληλη για τοποθέτηση σε φρεάτια ελάχιστου ύψους 1500mm
 2. ecoLine -b NS10, για παροχή 10 l/s, με διαστάσεις 1000x450x570 mm3, κατάλληλη για τοποθέτηση σε φρεάτια ελάχιστου ύψους 2000mm
 3. ecoLine -b NS20, για παροχή 20 l/s, με διαστάσεις 1100x450x930 mm3, κατάλληλη για τοποθέτηση σε φρεάτια ελάχιστου ύψους 2500mm

Εφαρμογές Υπεδάφιων Ελαιοδιαχωριστών ecoLine-b

​Το σύστημα ecoLine-b μπορεί να εφαρμοσθεί σε εγκαταστάσεις όπως:

 1. Λιμενικές εγκαταστάσεις, Μαρίνες, Αλιευτικά καταφύγια
 2. Σταθμοί τροφοδοσίας Καυσίμων
 3. Μετασχηματιστές
 4. Περιοχές αποθήκευσης καυσίμων
 5. Συστήματα τροφοδοσίας καυσίμων μεταφορικών μέσων
 6. Επιφανειακά ύδτα και ύδατα χωρίς απορρυπαντικα από σταθμούς βενζίνης, πλυντήρια αυτοκινήτων και συνεργεία επισκευών
 7. Επεξεργασία βιομηχανικού νερού
 8. Επεξεργασία λυμάτων σε μονάδες απομάκρυνσης πετρελαιοειδών
 9. Καθαρισμός στα ανάντι μονάδων απογαλακτωματοποίησης και μικροφιλτραρίσματος

 

ecoLine-b: Τεχνικά Βοηθήματα

 1.  ecoLine-b Τυπικά Σχέδια Εφαρμογής 1.NS50+ADD-DN50+pure oil tank 2.NS10+ADD-DN50
 2.  ecoLine-b Τεχνική Προδιαγραφή & Τιμολόγιο (ελλην,pdf)
 3.  ecoLine-b Γραφική κινηματοποίηση (animation) της εγκατάστασης και λειτουργίας 
 4.  ecoLine-b Εμπορικό Έντυπο (αγγλ.,pdf)
 5.  ecoLine-b Οδηγίες εγκατάστασης (αγγλ.,pdf),
 6.  ecoLine-b Οδηγίες λειτουργίας & Συντήρησης ecoLine-b
Αρχή Λειτουργίας ελαιοδιαχωριστών ecoLine-b

ecoLine-b unit

Για τον διαχωρισμό εφαρμόζεται μία διαδικασία 2 φάσεων, μία φάση διαχωρισμού με βαρύτητα και μία φάση διαχωρισμού σε μέσον συσσωμάτωσης (coalescing media).

Φάση Διαχωρισμού 1:
Θάλαμος Κατακράτησης Στερεών

Ο τυπικά ορθός σχεδιασμός εγκατάστασης του συστήματος ecoLine-b επιβάλλει την χρήση δύο δεξαμενών (φρεατίων) από σκυρόδεμα. Το πρώτο φρεάτιο (προαιρετικό) λειτουργεί ως φρεάτιο κατακράτησης των φερτών στερεών από το εισερχόμενο ρεύμα, επιτρέποντας έτσ την απρόσκωπτη λειτουργία της μονάδας διαχωρισμού, που εγκαθίσταται στο 2ο φρεάτιο. Ο θάλαμος που παγιδεύει τα φερτά αυξάνει τον χρόνο παραμονής, εξισορροπεί τις θερμοκρασιακές διαφορές και τις μεταβολές της περιεκτικόητας σε ρυπαντές και προετοιμάζει το μείγμα για τον επικείμενο διαχωρισμό

Φάση Διαχωρισμού 2:
Ενισχυμένο Μέσον Συσσωμάτωσης

Στο υπολειπόμενο μεσόν , λεπτάα σταγονίδια πετρελαιεοιδεών που δεν μπορούν να παγιδυεθούν με την βαρύτητα συγκεντρώνονται σε μεαλύτερες σταγόνες οι οποίες ανέρχονται στην επιφάνεια. Το ενισχυμενό αυτό μέσον συσσωμάτωσης είναι κατασκευασμένο από δικτύωμα μαλακού αφρού πολυουραιθάνης, μεγάλης διάρκειας ζωής. Περιέχεδται δε σε ένα τελλάρο (cartridge), το οποίο αφαιρείται εύκολα, καθαρίζεται με νερό υπό πίεση και επανατοποθετείται. Η διάταξη εξόδου φέρει σωλήνα ο οποίος επιτρέπει την δειγματοληψία της ροής. Το ''καθαρό''  νερό περιέχει πλέον πετρελαιοειδή σε ποσοστό μικρότερο από 5 mg/liter (5ppm), σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές νόρμες.

ecoLine-b outlet structure

Έλεγχος Διαρροών Πετρελαιοειδών (Oil Spill Control):

Στο σύστημα ecoLine-b ενσωματώνεται αυτόματη βαλβίδα απομόνωσης η οποία κλείνει τον σωλήνα εξόδου, όταν εξαντληθεί η αποθηκευτική ικανότητα της μονάδας

 
Επόμενο >>
SSL Certificates