Κατηγορίες
Νέες Καταχωρίσεις Περισσότερα
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ

2014.Φράγμα Πηνειού: Αυτόματα Φίλτρα ABF της AMIAD

Φίλτρα AMIAD τύπου ABF , συνολικής αξίας 450.000€ προμήθευσε η Χ.ΓΚΕΡΠΙΝΗΣ ΑΒΕ…

Περισσότερα

2016. Μελέτες Άρδευσης Συμμαχικών Νεκροταφείων Σούδας και Μίκρας

Περισσότερα

2014.Μαρίνα Φλοίσβου: Επέκταση Συστήματος Κενού

Η Μαρίνα Φλοίσβου, το κόσμημα της παραλιακής Λεωφόρου, στο Παλαιό Φάληρο, κατα…

Περισσότερα

VOGELSANG: Αναρρόφηση Λυμάτων & Σεντινόνερων (Μαρίνες) » Αυτόνομοι Σταθμοί Αναρρόφησης Λυμάτων-Πετρελαιοειδών

   

Σταθμοί Αναρρόφησης Λυμάτων και Σεντινόνερων σε Μαρίνες, Λιμένες & Αλιευτικά Καταφύγια


Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2000/59/ΕΚ  και την Ελληνική εναρμόνιση Υ.Α 3418/07/02 (712/Β/11.6.02)  οι πάσης φύσεως λιμενικές εγκαταστάσεις (Μαρίνες, Αλιευτικά Καταφύγια, Λιμένες), υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό και να παρέχουν υπηρεσίες, για την αποκομιδή των αποβλήτων των σκαφών (λύματα, σεντινόνερα, πετρέλαια θέρμανσης κ.τ.λ.). Οι Σταθμοί συλλογής Λυμάτων και Πετρελαιοειδών καταλοίπων της Vogelsang, συνδυαζόμενοι , προαιρετικά, με τους Διαχωριστές Πετρελαιοειδών Καταλοίπων της Ecotechnic, αποτελούν μία ολοκληρωμένη απάντηση στην υποχρέωση αυτή.

Οι Σταθμοί αναρρόφησης (Pump-Outs,Suck-outs) S160 και SB160 λειτουργούν ως μεμονωμένα (standalone) σημεία παράδοσης λυμάτων και σεντινόνερων, το σκάφος δηλαδή προσεγγίζει την μονάδα για την παράδοση των αποβλήτων, με απευθείας  χρήση από τον Πελάτη ή υπό την εποπτεία της Μαρίνας.

Τυπικά, τέτοιες μονάδες τοποθετούνται στους Σταθμούς Ανεφοδιασμού Καυσίμων της Λιμενικής εγκατάστασης, στα άκρα πλωτών προβλητών, ή σε σημεία της Μαρίνας με κοινή πρόσβαση για όλα τα σκάφη. 

 

Σταθμοί Αναρρόφησης : Επιλογή, Εγκατάσταση και Λειτουργία


Οι Σταθμοί αναρροφούν τα απόβλητα από το σκάφος και τα καταθλίβουν ταυτόχρονα, μεσω καταθλιπτικού δικτύου, στον πλησιέστερο αποδέκτη. Τα λύματα οδηγούνται προς το δίκτυο πόλης (αν υπάρχει φρεάτιο κοντά), ή σε μεγάλη πλαστική δεξαμενή συλλογής. Τα σεντινόνερα καταθλίβονται με άλλη γραμμή προς μεγάλο δοχείο συλλογής (από όπου αποσύρονται περιοδικά), ή σε Πετρελαιοδιαχωριστή, ο οποίος διαχωρίζει το νερό (το οποίο συνέχεια αποβάλλει στο δίκτυο πόλης) και τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα, τα οποία αποθηκεύει σε παρακείμενη δεξαμενή. Με την διαδικασία αυτή το κόστος απόσυρσης των πετρελαιοειδών καταλοίπων μειώνεται σημαντικά.

Οι Σταθμοί S160,SB160 της Vogelsang παραδίδονται έτοιμοι, σε Πίλαρ απο ανοξείδωτο Χάλυβα, για τοποθέτηση, σύνδεση παροχής ρεύματος, σύνδεση με τους καταθλιπτικούς αγωγούς, και θέση σε λειτουργία.
Περιλαμβάνουν αντίστοιχα μία (1) ή δύο (2) αντλίες λωβού (μοντέλλο VX100, παροχής 3 l/s) , σωλήνες αναρρόφησης 1.1/4'' μήκους 15m, με τερματισμένο άκρο, Ηλεκτρικό Πίνακα Ελέγχου, LEDs λειτουργίας, και σύστημα χρήσης σύμφωνα με τις Οδηγίες του πελάτη. Μπορούν δε να χρησιμοποιηθούν ως εξής:
  1. Ο Σταθμός S160, με μία (1) αντλία θετικής εκτόπισης τύπου Λωβού (Rotary Lobe Positive Displacement Pump) για την παραλαβή λυμάτων ή σεντινόνερων
  2. Ο Σταθμός SB160, με δύο (2) τέτοιες αντλίες, για την παραλαβή λυμάτων και σεντινόνερων

Οι Σταθμοί S160,SB160 μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εξής

  1. Ελεύθερη χρήση από τον Πελάτη, με το πάτημα πλήκτρου αναρρόφησης
  2. Με key-switch. Διακόπτης ενεργοποιούμενος απο κλειδί. Η χρήση αυτή εφαρμόζεται όταν είναι επιθυμητός ο έλεγχος της αναρρόφησης από Προσωπικό της Μαρίνας

Η χρέωση της Υπηρεσίας μπορεί να γίνεται:

  1. Δωρεάν - ελεύθερη χρήση
  2. Με χρήση νομίσματος (Coin Operation)
  3. με Χρεωστική Κάρτα που εκδίδεται από την Μαρίνα. Οι μονάδες Vogelsang προσαρμόζονται προς τούτο, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Τεχνικές Υπηρεσίες της Μαρίνας, στην φάση παραγγελίας.

Στις μονάδες μπορούν επίσης να προσαρμοσθούν ωρόμετρα λειτουργίας των αντλιών, ρελέ χρονοκαθυστέρησης (λειτουργία προστασίας: διακόπτεται η χρήση της αντλίας μετά απο επιλεγόμενο χρόνο, στην περίπτωση που ο χρήστης δεν λειτουργήσει την διακοπή της αντλίας. Σημειώνεται οτι οι αντλίες της Vogelsang μπορούν να λειτουργήσουν για μεγάλα χρονικά διαστήματα χωρίς φορτίο)

 

Σταθμοί Αναρρόφησης Λυμάτων & Πετρελαιοειδών: Τεχνικά Βοηθήματα


Τα Μελετητικά Γραφεία και οι Εργολήπτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα παρακάτω Τεχνικά αρχεία για την επιλογή και τον σχεδιασμό των συστημάτων αναρρόφησης, αλλά και να απευθυνθούν στην Εταιρεία μας για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία

  1    Σταθμοί S160,SB160, Τεχνικά χαρακτηριστικά (Ελλην.)
  2  Vogelsang: Εμπορικό Έντυπο Pierpumps S160,SB160
  3  Σταθμός S160, Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Έντυπο, Αγγλ.)
  4  Σταθμός SΒ160, Τεχνικά Χαρακτηριστικά (Έντυπο, Αγγλ.)
  5  Σχέδια Κατασκευής & Τοποθέτησης S160
  6  Σχέδια Κατασκευής & Τοποθέτησης SB160
  7  Έντυπο Οδηγιών Εγκατάστασης, Χρήσης & Συντήρησης Σταθμών S160,SB160
  8  Αντλίες Vogelsang   Τύπου Λωβού, ειδικές τεχνικές Πληροφορίες

 

 
 
 
 
 
 
 

 

SSL Certificates